Вести

Ladna Стубренд за 2015

Врвниот квалитет на природната изворска вода Ladna, придонесе да го добие признанието Стубренд за 2015 година.

Ladna е единствена природна изворска вода која ужива најпозитивен имиџ и е омилена меѓу студентите во Р.Македонија.