News

ENGAGE 2016

Ladna и оваа година ја поддржа Конференцијата за друштен активизам-ENGAGE, која се одржа на 23-ти април во организација на Младинскиот образовен форум и Радио Моф.